O nás /

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hod.

O nás

Provoz MŠ je od 6:00 - 16:30 hod.

MŠ Štěpánov má čtyři třídy. Dvě třídy navštěvují děti od tří do (zhruba) čtyř a půl roku, další dvě třídy jsou pro starší děti do šesti let.
MŠ je umístěna v typizované panelové budově ze 70. let minulého století, která postupně prochází plánovanou kompletní rekonstrukcí.

Během první etapy v roce 2013 dostala budova novou střechu a nový vstup s hlavním vchodem.
V druhé etapě rekonstrukce, probíhající o letních prázdninách 2014, se uskutečnila výměna oken a celá budova získala zateplením nový, energetický, úsporný ,, kabát" s kvalitní omítkou teplých berevných tónů.
V listopadu 2014 vznikla díky dotaci EU a spoluúčastí obce Štěpánov u budovy MŠ ekozahrada s různými ekologickými prvky, které budou sloužit výuce dětí v oblasti environmentální a ekologické výchovy.
Prostory tříd MŠ a zahrady plně vyhovují výuce, pohybovým aktivitám i relaxaci dětí.
Počítá se ještě s kompletní opravou a modernizací všech vnitřních prostor mateřské školy.
Tato třetí a poslední etapa rekonstrukce bude nejnáročnější, neboť se bude dotýkat přímo práce v MŠ a organizace jejího provozu. Po úplném dokončení generální rekonstrukce bude MŠ splňovat celkovým zařízením i vnitřním vybavením nejen současné, ale i stále se zvyšující požadavky kladené na budoucí předškolní výchovu a vzdělání dětí.

Režim dne:

6:00 - 9:45 - scházení dětí, hry, spontánní, částečně řízené činnosti, programově řízené činnosti, individuální péče o děti, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení a relaxační chvilky, hygiena, svačina
9:45 - 11:30 - pobyt venku
11:30 - 12:15 - oběd, hygiena
12:15 - 14:00 - odpočinek
14:00 - 14:30 - hygiena, svačina
14:30 - 16:30 - odpolední zájmové činnosti ( hry, kroužky pro děti...)

Vaše děti učí:

Koťátka

Jana Hlůzová, Bc. Jana Masárechová

Štěňátka

Hana Čadová, Hana Vojáčková

Sluníčka

Mgr. Marie Nýdecká, Bc. Dana Šimková

Berušky

Jaroslava Dittmarová, Monika Žerníčková

¨


O čistotu a pořádek se starají:
školnice: Eva Cigánková
uklízečka: Milada Mrázková

O přípravu a výdej jídla:
Drahomíra Svobodová