Akce /

Plán akcí školy

Plán

- návštěvy divadelních představení dle rozpisu
- návštěva filmových představení v místním kině - dle nabídky kina
- výstavy výtvarných prací dětí v mat. škole
- účast na výtvarných soutěžích pořádaných jinými MŠ nebo různými firmami

V průběhu školního roku nabízíme dětem:

- předplavecký výcvik v krytém bazénu v Uničově
- angličtinu pro začátečníky a pokročilejší
- logopedickou péči zajištěnou odborným logopedem

Plán akcí:

ŘÍJEN

- sběr kaštanů pro zvířátka
- sběr papíru do soutěže REMIT

PROSINEC

- mikulášská nadílka
- vánoční výzdoba prodejny Jednoty výrobky dětí
- vánoční výrobky dětí na výstavu pořádanou seniory
- pečení vánočních perníčků a zdobení stromu ve vestibulu MŠ
- předvánoční posezení s rodiči a dětmi na jednotlivých třídách spojené s výrobou ozdob
- vánoční koncert pro veřejnost ve spolupráci se ZŠ
- nadílka se stromečkem a koledam

ÚNOR

- dětský maškarní karneval

BŘEZEN

- návštěva knihovny
- velikonoční výrobky pro výstavu pořádanou seniory
- velikonoční výzdoba prodejny Jednota výrobky dětí
- zdobení velikonočních perníčků, zdobení vajíček

KVĚTEN

- besídka ke Dni matek - jednotlivá oddělení
- besídka pro seniory
- koncert bývalých dětí z MŠ- nyní žáků ZUŠ
- sběr papíru do soutěže REMIT
- školní výlet do ZOO na Svatý Kopeček

ČERVEN

- opékání kabanosu a hry na zahradě ke Dni dětí
- odpoledne plné her a soutěží pro děti a rodiče pořádané ve spolupráci s MOP a skauty
- návštěva školy a prvních tříd - předškoláci
- beseda s učitelkou první třídy - pro rodiče předškoláků
- rozloučení se školáky - zahradní slavnost s živou hudbou, soutěžemi...